RAPA DAS BESTAS 西班牙野马围捕节

引语

RAPA DAS BESTAS 西班牙野马围捕节

RAPA DAS BESTAS 西班牙野马围捕节

RAPA DAS BESTAS 西班牙野马围捕节

RAPA DAS BESTAS 西班牙野马围捕节

RAPA DAS BESTAS 西班牙野马围捕节

RAPA DAS BESTAS 西班牙野马围捕节

RAPA DAS BESTAS 西班牙野马围捕节

RAPA DAS BESTAS 西班牙野马围捕节,从16世纪开始,Sabucedo都每年都要举行一次围捕野马的活动,这些野马生活在萨布凯都附近的山地。在7月的第一个周末,当地年轻人参加围捕野马活动并展示自己的骑马技术。节日中评选出来的最佳“骑师”将给一匹野马修剪马鬃并给它烙上印记 。传说是墨西哥宗教有关。